Tranh Lý ngư vọng nguyệt (60cmx1m/bức)

tranh-theu-ninh-binh-ly-ngu-vong-nguyet

Bình luận